Спеціальності факультету інженерії, транспорту та архітектури


131 Прикладна механіка
Технології машинобудування

132 Матеріалознавство
Відновлення та технічний сервіс автомобілів

133 Галузеве
машинобудування

Агропереробка та інжиніринг

133 Галузеве машинобудування
Робототехнічні та мехатронні системи галузі

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропобутова техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент

191 Архітектура та містобудування

208 Агроінженерія

263 Цивільна безпека
Охорона праці (за галузями)

274 Автомобільний транспорт

Приймальна комісія університету