Спеціальності факультету інженерії, транспорту та архітектури


131 Прикладна механіка
Технології машинобудування (бакалавр)
Технології машинобудування (магістр)
Прикладна механіка (доктор філософії)

132 Матеріалознавство
Відновлення та технічний сервіс автомобілів (бакалавр)
Відновлення та технічний сервіс автомобілів (магістр)

133 Галузеве
машинобудування

Агропереробка та інжиніринг (бакалавр)
Машини та апарати харчових виробництв (магістр)

133 Галузеве машинобудування
Робототехнічні та мехатронні системи галузі (бакалавр)
Машини та апарати легкої промисловості (магістр)
Галузеве машинобудування (доктор філософії)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електропобутова техніка (бакалавр)
Енергетичний менеджмент (бакалавр)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістр)


191 Архітектура та містобудування
Архітектура та містобудування (бакалавр)

208 Агроінженерія
Агроінженерія (бакалавр)

263 Цивільна безпека
Цивільна безпека (бакалавр)
Охорона праці (магістр)

274 Автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт (бакалавр)