Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

 133. Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Агропереробка та інжиніринг

208. Агроінженерія

Кафедра архітектури та містобудування

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр, за спеціальністю: 

191. Архітектура та містобудування

Кафедра будівництва та цивільної безпеки

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенем вищої освіти – бакалавр, за спеціальністю:

192. Будівництво та цивільна інженерія

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальністю:

263. Цивільна безпека

Спеціалізація: Охорона праці

Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

274. Автомобільний транспорт

132. Матеріалознавство

Спеціалізація: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Кафедра технології машинобудування

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

131. Прикладна механіка

Спеціалізація: Технології виготовлення та ремонту машин

Спеціалізація: Металорізальні верстати та системи: комп’ютерне проектування та дизайн

Кафедра машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

141.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: Енергетичний менеджмент

Спеціалізація: Електротехнічні системи електроспоживання

Спеціалізація: Електропобутова техніка

133. Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Робототехнічні та мехатронні системи галузі